Muhammad Waqar, Dr. Noman Naeem. 2023. “An Analysis of the Use of Fatawa Aalamgiri in Karachi Deeni Madaris: کراچی کے دینی مدارس میں فتاویٰ عالمگیری کے استعمال کا تجزیاتی مطالعہ”. Iḥyāʾ Alʿ ulūm - Journal of Department of Quran O Sunnah 23 (2). https://joqs-uok.com/index.php/ihya/article/view/182.